De Wereld van Sindbad

Op vierentwintig juni 2021 maakte de Efteling bekend dat twee attracties in Reizenrijk, namelijk Monsieur Cannibale en het Avonturendoolhof, een nieuw thema zullen krijgen. Monsieur Cannibale wordt Sirocco, het Avonturendoolhof wordt Archipel. Het nieuwe thema sluit aan op Vogel Rok. Dit is het begin van de Wereld van Sindbad. Door het nieuwe thema komt er meer samenhang tussen de attracties, horeca en winkels in het gebied. Daarnaast komt er een duidelijke scheiding tussen de Wereld van Sindbad, en Carnaval Festival.

De Wereld van Sindbad ligt op de route tussen de ingang van het park, en het toekomstige nieuwe gebied aan de oostkant van het park. Daarom is gekozen om dit gebied goed op te knappen, voordat er begonnen wordt aan het nieuwe gebied. Het thema, de looproutes en de infrastructuur wordt flink vernieuwd.

Fase 1

De eerste fase van de Wereld van Sindbad is de ombouw van het Avonturendoolhof en Monsieur Cannibale. De kosten van deze gebiedsontwikkeling is ongeveer 2,76 miljoen euro. De opening van Archipel en Sirocco is in de winter 2021/2022. Een datum is op het moment van schrijven nog niet bekend gemaakt.

Waterspeelplaats Archipel wordt een eiland met een vissersdorp, met diverse speelelementen en verrassingen. Het dorp is geraakt door een storm, waardoor overal aangespoelde spullen liggen. Tegenover Archipel komt volgens de concept art een kleine kinderwagenstalling.

Sirocco wordt een zelfde soort attractie als Monsieur Cannibale, maar dan met bootjes. Er is een wervelwind op zee, waardoor alle bootjes zullen draaien. De Efteling geeft aan dat het een spektakel gaat worden, met donder en bliksem. Bij Sirocco komt de boot van Sindbad te liggen.

De derde attractie van de Wereld van Sindbad is Vogel Rok. Vogel Rok is al geopend.

Om het gebied zo authentiek mogelijk te maken, heeft de Efteling advies gevraagd aan Richard van Leeuwen. Dankzij zijn hulp wordt het hele themagebied zo goed mogelijk. Een fout als voorwerpen die in de tijd van Sindbad nog niet bestonden gebruiken, wordt zo niet gemaakt.

YouTube player
Bouwupdate 6 van de Wereld van Sindbad

Fase 2

Op een later moment zal restaurant Panorama aangepast worden, om in de Wereld van Sindbad te passen. In die fase wordt ook Archipel uitgebreid, evenals de omgeving van Vogel Rok.

Het is nog niet bekend wat er nog meer zal veranderen naar de Wereld van Sindbad, maar een paar mogelijkheden zijn de speeltuin Kleuterhof, en de parkingang voor het Efteling Hotel.

Er gaan in ieder geval veel geruchten over deze tweede fase.

De Storm

Wanneer Sirocco start met draaien, zal een storm opkomen. Alle handelswaar onder de overkapping van Sirocco, en de koopman die ermee bezig is, gaan bewegen. Waarschijnlijk zal het ook gaan onweren, met licht- en geluidseffecten.

De storm is ook merkbaar bij Archipel: vanuit de bruggen van Sirocco komt water richting de speeltuin gestroomd.

Wanneer de rit van Sirocco is afgelopen, gaat de storm liggen en kan iedereen weer uitstappen.

Rondom de Wereld van Sindbad

Ik verwacht dat het gebied rond Carnaval Festival ook op de schop zal gaan. In fase 1 worden de twee gebiedjes van het Carnaval Festivalplein gescheiden door middel van een groenstrook. Volgens de tekeningen zal er ook het een en ander veranderen op het gebied van de inrichting van het plein, zoals de toevoeging van een kinderwagenstalling. Met een beetje fantasie kun je ook een soort podiumpje herkennen.

Er is al een stukje plein aangepast: door middel van een aantal heggen wordt de doorstroming beïnvloed. Er is nu een apart stukje plein om bij de toiletten te komen, om bij de ingang te komen en om bij de uitgang te komen. Er is nog geen kinderwagenstalling, maar mensen gebruiken de nieuwe heggen wel om de kinderwagen tegenaan te zetten. Ook is het oude podium nog intact.

Misschien wordt het gebied rondom Carnaval Festival in de toekomst een Wereld van Jokie en Jet, met een compleet thema, winkels, show, attractie en toiletten. Wie zal het zeggen?