Wereld van de Efteling 2030

De Wereld van de Efteling 2030 is een bestemmingsplan. Hierin geeft de Efteling aan hoe zij het park en de omgeving in 2030 ziet. Welke groei verwacht de Efteling mee te maken tot 2030? Welke problemen kunnen er opduiken bij die groei? En vooral: hoe worden die problemen opgelost? Het bestemmingsplan de Wereld van de Efteling 2030 gaat in op die vragen.

In het plan staat bijvoorbeeld hoe het park en de omgeving bereikbaar moet blijven, waar de auto’s moeten parkeren, welk gebied voor uitbreiding van het park gebruikt kan worden, hoeveel groen er in de omgeving moet staan en tot welke hoogte er gebouwd mag worden.

Goedkeuring

In juni 2021 kreeg de Efteling, na lang en intensief overleg met de buurtbewoners, gemeente en provincie, goedkeuring voor het bestemmingsplan. Dit wil zeggen dat de Efteling de komende jaren mag uitbreiden zoals in het bestemmingsplan geschreven staat, maar niet dat het ook snel zal gebeuren. Voorlopig blijven nieuwe attracties vooral binnen de parkgrenzen gebouwd worden.

Uitbreidingsplannen

Wanneer de Efteling buiten de parkgrenzen gaat groeien, zal dat eerst aan de oostkant van het park zijn: tussen de Python en de Oude Tufferbaan en de N261. Dit gebied wordt door de fans Strookrijk genoemd.

Wereld van de Efteling 2030. Bron: Efteling Blog

Daarna kan het park aan de westkant verder groeien. Op de huidige extra parkeerterreinen (Wolf, Klein Duimpje en grasveld Paddenstoel) staat uitbreiding van het park ingetekend, met in het westen daarvan nieuwe parkeerterreinen. Onder dit nieuwe gebied staat een uitbreiding voor verblijfsrecreatie ingetekend.

Efteling Bosrijk, het Loonsche Land, de uitbreiding van de verblijfsrecreatie en het nieuwe parkeerterrein zullen bereikbaar worden via de Eftelingsestraat.